Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik Sürücü Değerlendirme Sistemi trafikte araç kullanmak için gereken temel bilişsel, motor, davranışsal becerileri bilgisayar ortamında ölçen bir sistemdir. Bu sistemdeki testler, Türkiye’ de trafik güvenliğinin artırılmasına destek olmak için geliştirilmiştir.

Sistemde yer alan testler şoförlük için gereken zihinsel ve psikomotor becerileri ölçmeyi amaçlamaktadır. Sistem, bilimsel kriterler, önerilen norm değerleri ve psikolojik değerlendirme için gereken etik ilkeler dikkate alınarak sürücü değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Psikoteknik

Yasaya göre psikoteknik ölçüm araçları nesnel, standart puanlara sahip, geçerliği ve güvenirliği yüksek, kapsamlı, ayırt edici ve bilgisayar destekli olmalıdır. Bütün bunlar dikkate alınarak ülkemizdeki şoförlerden toplanan verilerle özgün norm değerleri oluşturulmuştur. Testlerin gerçek trafik ortamına uygun olması amaçlanarak mümkün olduğunca gerçek trafik ortamından görüntü ve işaretler kullanılmıştır.

Psikoteknik Sürücü Değerlendirme Sistemi testlerinin tamamlanması psikoteknik testine giren şoförün cevaplama hızına göre en az 1 saat olmak koşulu ile 1 saat 30 dk arasında değişmektedir. Psikoteknik testlerini sadece bu sistem hakkında eğitim almış psikologlar kullanabilir.

Psikoteknik Değerlendirme Sistemi iki bölümden oluşur. İlk bölüm psikoteknik testlerine girecek olan adayın testleri alabilmesi amacıyla gerekli test bataryasının oluşturulup hazırlandığı yönetici bölümüdür. İkinci bölüm adayın testlere girdiği bölümdür.

Psikoteknik Değerlendirme Sistemi kapsamında adayın bilişsel(zihinsel), motor, davranışsal becerilerini ölçme amaçlı 13 test vardır:

 • Sürekli dikkat testi
 • Seçici dikkat testi
 • Görsel algı ve bellek testi
 • Görsel süreklilik testi
 • Muhakeme testi
 • Koordinasyon testi
 • Hız ve mesafe tahmin testi
 • Çarpışma zamanı tahmin testi
 • Tepki hızı testi
 • Çevresel görüş testi
 • Trafiğe ilişkin görüş testi
 • Sürücü heyecan arama envanteri
 • Sürücü davranışları kısa ölçeği
Yardımamı ihtiyacınız var?

İletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Deneyimli uzman kadromuz ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi sizlere iletecektir.