Geçici Bir Süre İçin Hizmet Veremiyoruz.

PSİKOTEKNİK SÜRÜCÜ DEĞERLENDİRME NEDİR ?

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel bilişsel beceriler "dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini" olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa ‘da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.

TRAFİKENT PSİKOTEKNİK SÜRÜCÜ DEĞERLENDİRME SİSTEM CİHAZI NEDEN GELİŞTİRİLDİ?

Psikoteknik değerlendirmenin yasaya girmesiyle beraber, yurt dışında psikoteknik değerlendirme için geliştirilmiş olan cihazlar kullanılmaya başlandı. Fakat, uygulanan testlerde evrene uygun bir örneklemden çıkarılmış kıstasların (normların) kullanılması büyük önem taşımaktadır. Oysa bu cihazlarda uygulanan testlerin norm değerleri, geliştirildikleri ülkenin sürücülerinden elde edilen verilerle belirlenmiş değerler olduğundan Türk Sürücülerinin bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçmede yeterli değildi. Bu noktada ülkemiz kültürüne özgün norm değerlerine sahip, bilişsel ve psikomotor beceri düzeylerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı yeni test sisteminin geliştirilmesi araştırmalarına başlandı.

2002 yılında TUBİTAK - ODTÜ - BİLTEN 'in proje desteği ile Prof Dr. Nebi Sümer (ODTÜ), Doç.Dr. H.Belgin Ayvaşık (ODTÜ) ve Doç Dr. Nurhan Er (AÜ) tarafından Trafikent Psikoteknik Değerlendirme Sistemi (Trafikent PDS) geliştirildi. Böylece Türk kültürü ve sürücülerine uygun test ve norm değerlerine sahip olan ilk psikoteknik değerlendirme sistemi meydana geldi.